zaterdag lestijd aangepast

Beste ouders en judoka’s

De zaterdag lestijden zijn met 15 minuten verschoven en beginnen nu 15 minuten later zie