Algemene voorwaarden

 1. Inschrijving geld per periode van 6 maanden, tussentijds opzeggen is mogelijk met in acht neming van de opzegtermijn van één maand
 2. Betaling per maandelijkse incasso per de 1e van de nieuwe maand op NL71INGB0007505960 tnv MéérDanJudo
 3. Lesgeld dient 1 maand vooruit betaald te worden.
 4. Bij inschrijving gaat u akkoord met inschrijving bij Judo Bond Nederland en betaalt u ook aan Judo Bond Nederland.
 5. Bij opzegging van uw lidmaatschap bij MDJ , dient u zelf zorg te dragen voor de opzegging bij de JBN.
 6. Bij achterstand in betaling kan uw kind de toegang tot de les worden ontzegd.
 7. Achterstand in betaling word bij het overschrijden van de betaling/incassotermijn direct opeisbaar.
 8. Bij het uitblijven van betaling van de verschuldigde contributie zal de incasso uit handen worden gegeven.
 9. Bijkomende incasso kosten zijn voor rekening van uzelf.
 10. De sportschool is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hem/of haar overkomen.
 11. Opzegging dient schriftelijk 1 maand voor aanvang van de nieuwe periode te gebeuren.
  Tot die tijd dient u te allen tijde aan uw betalingsverplichting te voldoen.
 12. De leiding is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
 13. De leiding is niet aansprakelijk voor onacceptabel gedrag van haar leden buiten de dojo.Inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de docent .