Respect

Moed

Neem bij randori en wedstrijden je hart in je hand.
Geef nooit op, ook niet bij een dreigende nederlaag of een schijnbaar overmachtige tegenstander.

Bescheidenheid

Plaats jezelf niet op de voorgrond.
Overdrijf niet als je spreekt over je eigen prestaties.

Eerlijkheid

Judo op een faire en eerlijke wijze, zonder onsportieve handelingen en ongepaste bijgedachten!

Zelfbeheersing

Besteed aandacht aan discipline en zelfbeheersing op training en wedstrijden.
Verlies op de mat nooit je zelfbeheersing ook niet bij situaties die jij onrechtvaardig vindt!

Hoffelijkheid

Behandel je trainings- en wedstrijdpartners als een vriend.
Toon je respect tegenover iedere judo-beoefenaar door een sportieve begroeting.

Achting

Erken de inspanningen van iedereen als deze zich, naar zijn mogelijkheden, ernstig heeft ingezet.

Waardering

Wees in alle oefeningen en bij wedstrijden geconcentreerd en blijf bij de pinken!
Ontwikkel een positieve trainingsingesteldheid en oefen vlijtig.

Hulpvaardigheid

Help je partner om de technieken correct aan te leren.
Wees een goede Uke!
Ondersteun als hogere graad of trainings-ervarene de beginnelingen.
Help nieuwelingen zich zo snel mogelijk ‘thuis’ te voelen.

Respect

Behandel je trainer en je oudere trainingspartners met respect!
Erken en waardeer de ervaring van degenen die, lang voor jouw tijd, judo hebben beoefend!